Financiële steun voor Rotterdamse sportclubs en culturele instellingen

Normal voetbal

Rotterdam gaat noodlijdende sportverenigingen en culturele instellingen te hulp schieten. Daartoe stelt het college van B&W een noodfonds van bijna 15 miljoen euro ter beschikking voor culturele instellingen en sportaccommodaties die dreigen om te vallen als gevolg van de beperkende maatregelen door de corona-crisis.

De beperkingen die nu voor veel instellingen gelden, zoals beperking van de publiekscapaciteit en de anderhalvemeter-maatregelen, leiden ertoe dat sportverenigingen en culturele instellingen maar een klein deel van hun eigen inkomsten kunnen realiseren. Ondanks de maatregelen die deze sectoren zelf hebben genomen en de maatregelen van het Rijk, heeft het Rotterdamse college besloten de twee sectoren extra te ondersteunen via dit noodfonds. Het gaat om steun voor bedrijfsvoering, zoals lopende kosten voor bijvoorbeeld personeel of huisvesting, en geeft organisaties ademruimte tot in ieder geval 1 september 2020.

Een derde van het steunpakket, bijna 5 miljoen euro, wordt gereserveerd voor de sportsector. De investering is erop gericht om de basisinfrastructuur van de sportaccommodaties, waaronder zwembaden, sporthallen, gymzalen en sportvelden, in stand te houden. Voor de noodsteun komen vier exploitanten in aanmerking: Sportbedrijf Rotterdam, Sportfondsen Rotterdam, Optisport Het Alexanderhof en Topsportcentrum Rotterdam.

De resterende 10 miljoen euro wordt voor de Rotterdamse cultuursector gereserveerd. Het geld is aanvullend op de maatregelen die het Rijk heeft genomen en geldt voor instellingen die in aanmerking komen voor Rijkssteun, die via het cultuurplan al een subsidierelatie hebben met de gemeente én door de RRKC (Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur) van waarde worden gezien voor de komende cultuurplanperiode (2021 – 2024).

Wethouder Said Kasmi (Onderwijs, Cultuur & Toerisme): “Sommige culturele instellingen staat het water aan de lippen. Die instellingen moeten we helpen, want ons culturele fundament kunnen we niet missen. Kunst, cultuur en erfgoed maken Rotterdam levendig, veerkrachtig en uitnodigend.

Structurele maatregelen

Het noodfonds helpt om de eerste impact van de coronacrisis te beperken, maar is geen structurele maatregel. Het college heeft ervoor gekozen om eerst proactief noodhulp te verstrekken voor de korte termijn. Na 1 september vindt opnieuw een evaluatie en inventarisatie plaats over de impact van de crisis op de toekomst van beide sectoren. Op basis daarvan is het college voornemens om meer structurele maatregelen voor de (midden)lange termijn te treffen.

Adverteren op Rotterdam-Actueel.nl vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Rotterdam-Actueel.nl en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Rotterdam
12:07

18° C

Lichtbewolkt

3.6 km/h

71%

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief