Happy Sushi

Restaurant

Address: Kruisplein 42, Rotterdam, 3012CC