Disciplinair onderzoek naar zes politiemedewerkers vanwege Whatsappgroep

6 maanden geleden gepubliceerd

Het oriënterend onderzoek naar het bestaan van een Whatsappgroep waarin negen politiemedewerkers van de eenheid Rotterdam actief waren, is afgerond. Dit heeft geleid tot de start van een disciplinair onderzoek tegen zes politiemedewerkers. De andere drie medewerkers worden niet disciplinair onderzocht.

Discriminerende en vrouwonvriendelijke berichten

In de betreffende Whatsappgroep zouden vrouwonvriendelijke en discriminerende opmerkingen zijn gemaakt. Deze bevindingen kwamen naar voren uit een analyse van de chat. De leiding van het betreffende team werd hier half september van op de hoogte gebracht.

Reactie Politiechef

Politiechef Fred Westerbeke sprak zijn teleurstelling uit over de situatie: “Ik verwacht dat mijn medewerkers in hun gedrag en handelen laten zien dat wij een politie zijn voor iedereen, zowel tijdens de dienst als in privé-tijd. Ik ben zeer teleurgesteld over het feit dat collega´s zich onderling zo naar elkaar hebben uitgelaten.”

Gevolgen voor medewerkers

Drie politiemedewerkers zouden volgens het oriënterend onderzoek geen ontoelaatbare uitspraken hebben gedaan in de chat. Echter, ze ondernamen ook geen actie om de uitlatingen in de chat te stoppen. Hun leidinggevende zal met deze medewerkers in gesprek gaan over hun gedrag in de appgroep.

De zes politiemedewerkers waartegen het disciplinaire onderzoek is gestart, zijn momenteel niet aan het werk.