Rotterdam introduceert burgerberaad Klimaat

3 maanden geleden gepubliceerd

Rotterdam heeft vandaag een burgerberaad Klimaat gelanceerd, waarbij 117 inwoners deel uitmaken van het eerste burgerberaad van de stad. Deze leden zijn via loting uitgenodigd om mee te denken en beslissen over de klimaataanpak van Rotterdam. Het burgerberaad heeft een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen en een goede verdeling van leeftijdsgroepen, opleidingsniveau en vertegenwoordiging uit verschillende wijken.

Burgerberaad in actie vanaf 16 april

Vanaf 16 april zullen de leden beginnen met het bedenken van oplossingen voor de klimaatproblematiek. In het najaar zullen zij een advies uitbrengen aan de gemeenteraad. Alle Rotterdammers kunnen tot 9 april meedenken met het burgerberaad.

Verscheidenheid binnen het burgerberaad

Het merendeel van de leden van het burgerberaad is tussen de 26 en 45 jaar oud, maar alle leeftijdsgroepen van 16 tot 66 jaar en ouder zijn vertegenwoordigd. Het beraad wordt ook vertegenwoordigd door Rotterdammers met verschillende opleidingsniveaus. De leden bestaan uit studenten, mensen in loondienst, zelfstandigen, werkzoekenden en anderen.

Burgerberaad als adviseur

Het burgerberaad, bestaande uit gelote Rotterdammers, zal de gemeente adviseren tijdens zes bijeenkomsten van april tot en met september. Hierbij zullen ze zich verdiepen in het klimaat en samen oplossingen bedenken. Het burgerberaad kan een beroep doen op experts en informatie opvragen. Ook gaan ze op excursie in de stad. Alle Rotterdammers kunnen meedenken met het burgerberaad en via mijn.rotterdam.nl aangeven welke Rotterdamse klimaatlocaties het burgerberaad moet bezoeken.

Advies aan de gemeenteraad

Het burgerberaad zal zelf bepalen welke maatregelen nodig zijn om klimaatverandering tegen te gaan. Ze kunnen bijvoorbeeld kiezen voor wateropvang, energiebesparing of meer groen in de stad. De gemeenteraad heeft aangegeven dit advies zeer serieus te nemen. Het college van burgemeester en wethouders zal de gemeenteraad adviseren over de uitvoering van de plannen.

Lotingproces

Om zoveel mogelijk verschillende mensen in het burgerberaad te krijgen, is er twee keer geloot. In februari werden 10.000 Rotterdammers willekeurig geselecteerd uit het bevolkingsregister. Van deze groep gaven 358 mensen gehoor aan de oproep om zich aan te melden. Uit deze aanmeldingen werden mensen geloot, waarbij rekening werd gehouden met een goede verdeling naar leeftijd, geslacht, buurt, arbeidsverband en opleidingsniveau. Uiteindelijk doen er nu 117 Rotterdammers mee.

Klimaatdoelen

Rotterdam streeft ernaar om in 2030 de CO2-uitstoot met 55% te verminderen ten opzichte van 1990. Tegen 2050 moet de stad volledig klimaatneutraal zijn. Hoewel Rotterdam goed op weg is met deze klimaatdoelen, is de taak voor de komende jaren nog erg groot. Met dit burgerberaad hoopt de gemeente de wijsheid en creativiteit van de Rotterdammers te benutten.