Rotterdam neemt maatregelen tegen overlast dak- en thuislozen

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

Het stadsbestuur van Rotterdam zet in op het verminderen van de overlast veroorzaakt door dak- en thuislozen. De toename van deze overlast, variërend van slapende daklozen in portieken tot openbaar drugsgebruik, is voor het bestuur aanleiding om een opvanglocatie te openen voor daklozen die niet over de juiste papieren beschikken.

Nieuwe opvanglocatie

De nieuwe opvanglocatie biedt plek aan 60 personen en is specifiek bedoeld voor niet-rechthebbende dakloze EU-migranten. Hier kunnen ze 6 tot 8 weken verblijven, indien nodig afkicken van drank of drugs en op zoek gaan naar werk. De opvang is 24 uur per dag open en deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Wanneer iemand blijft zorgen voor overlast, wordt een persoonlijk dossier opgebouwd met als mogelijk gevolg uitzetting.

Aanpak uitbuiting en overlast

De opvanglocatie biedt ook onderdak aan EU-arbeidsmigranten die dakloos zijn geworden na uitbuiting door malafide uitzendbureaus. Dit soort uitbuiting, waarbij huisvesting vaak onder slechte omstandigheden wordt gekoppeld aan werk, moet volgens het stadsbestuur stoppen. Zorginstellingen die dak- of thuislozen opvangen, worden eveneens aangesproken op de overlast die in hun omgeving ontstaat.

Samenwerking en extra toezicht

Het ‘actieplan buitenslapers’ is opgezet in samenwerking met partners van binnen en buiten de stad, zoals de politie, het OM, de IND, de NS, de AVIM en diverse zorgorganisaties. Extra toezicht wordt gehouden op bekende overlastgevers, waarvan er momenteel ongeveer 30 zijn. Het plan loopt een jaar, met als doel de overlast op straat te verminderen en de toestroom van nieuwe daklozen tegen te gaan.