Scheidend voorzitter MKB Rotterdam Rijnmond ontvangt stadspenning

19 dagen geleden gepubliceerd

De heer P.P. van Klaveren, de scheidend voorzitter van MKB Rotterdam Rijnmond, is geëerd met de gemeentelijke onderscheiding, de stadspenning. Wethouder Robert Simons (Haven, Economie, Horeca en Bestuur) reikte de onderscheiding uit op 26 maart. Van Klaveren ontving de onderscheiding voor zijn jarenlange toewijding aan de stad Rotterdam en inzet voor het midden- en kleinbedrijf in de regio Rijnmond.

Een gepassioneerde bestuurder

Van Klaveren begon zijn werk bij de Stichting MKB Rotterdam Rijnmond in 2010. Hij was medeoprichter, bestuurslid en vanaf 2017 bestuursvoorzitter. Onder zijn leiding groeide de achterban met 50% en ontstonden er nieuwe samenwerkingen. Altijd met het doel om het ondernemersklimaat in de regio te verbeteren.

Triple Helix

Van Klaveren bracht de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid, de zogenaamde ‘triple helix’, onder de aandacht. Hij initieerde en stimuleerde allianties tussen overheid en bedrijfsleven om vacatures en werkzoekenden aan elkaar te verbinden. Daarnaast werkte hij samen met onderwijsinstellingen zoals InHolland, Albeda en Hogeschool Rotterdam om de stagebegeleiding van mbo-studenten te verbeteren. Ook zette hij zich in voor een meer inclusieve arbeidsmarkt door mkb-ondernemers te helpen bij het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking.

Vrijwilligerswerk

Naast zijn werk voor het MKB, droeg Van Klaveren ook bij aan de Rotterdamse gemeenschap op vrijwillige basis. Hij was betrokken bij de Stichting Rotterdamse Zakenvrouw en het Platform Veilig Ondernemen Regio Rotterdam. Hij blijft actief als ambassadeur van de Erasmus MC Foundation en zet zijn uitgebreide netwerk, kennis en vaardigheden in om baanbrekend kankeronderzoek bij het Erasmus MC te ondersteunen.

Over de Stadspenning de Rotterdammert

De stadspenning de Rotterdammert is een bronzen penning die wordt toegekend aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de stad Rotterdam. Op de voorkant staat het gemeentelijke wapen met ‘Sterker door Strijd’ en de naam van de onderscheiding. De achterkant toont de Rotterdamse skyline, de naam van de ontvanger, de uitreikingsdatum en de tekst ‘Als dank voor uw grote inzet voor de stad Rotterdam’.