Vernieuwing Zomerhofkwartier: Klimaatbestendige Stadswijk in de Maak

3 maanden geleden gepubliceerd

Het Zomerhofkwartier (ZOHO) in Rotterdam ondergaat een transformatie naar een klimaatbestendige stadswijk met nieuwe woningen, horeca en ruimte voor creatieve makers. Duurzaamheid en vergroening staan centraal in deze vernieuwing.

Een Nieuwe Klimaatbestendige Stadswijk

De overgang van het gebied van voornamelijk kantoor- en bedrijvengebied naar een woonwijk is in volle gang. In totaal komen er ongeveer 600 woningen, waarvan 30 procent sociale huurwoningen en 20 procent middeldure huur. Het Zomerhofplein krijgt een groene make-over en er komt 4.000 m2 aan groen openbaar dak. Verder is er een centraal gelegen parkeervoorziening en mobiliteitshub gepland voor het huren van deelauto’s en -fietsen.

Duurzaam en Klimaatadaptief

Klimaatadaptatie en klimaatbestendigheid spelen een cruciale rol in de ontwikkeling van het nieuwe ZOHO. Het groene daklandschap van 4.000 m2 en de groene inrichting van het Zomerhofplein zullen bijdragen aan de reductie van hittestress en verbetering van de luchtkwaliteit. Het regenwater zal worden opgevangen met retentiekratten op de daken en wordt gebruikt om de daktuinen te bewateren in droge periodes.

Participatie en Betrokkenheid

De ontwikkelcombinatie van Leyten en Stebru zal de herontwikkeling realiseren. Deze zijn de winnaars van de tender die eind 2018 is uitgezet door woningcorporatie Havensteder en de gemeente Rotterdam, in samenwerking met ZOHO-Citizens. Dit collectief van ondernemers in het gebied heeft via een uitgebreid participatietraject de ZOHO-principes geformuleerd: experimenteel, betrokken, gemixt, duurzaam en verbindend. Er zijn verschillende activiteiten georganiseerd om het plan te toetsen bij de omgeving en ideeën op te halen.

Aanpassingen op Basis van Participatie

Op basis van de participatie is het plan aangepast ten opzichte van het masterplan Zomerhofkwartier. Zo is de toegestane hoogte van de drie gebouwen aan de zijde van de Teilingerstraat met enkele meters verlaagd. Verder is de horecacategorie van de nieuwe horeca teruggebracht van categorie 2 (avondhoreca) naar categorie 1 (daghoreca) om tegemoet te komen aan wensen vanuit de omgeving. Ook wordt de entree van de daklozenopvang (de Nico Adriaan Stichting), die aan de Teilingerstraat bedacht was, verplaatst naar de Vijverhofstraat.

Het plangebied ligt in de Agniesebuurt in de wijk het Oude Noorden en wordt begrensd door de Vijverhofstraat, Teilingerstraat, Almondestraat, Zomerhofstraat en Schoterbosstraat.