Week van het Geld: Financiële educatie voor Rotterdamse jeugd

3 maanden geleden gepubliceerd

Van 11 tot en met 15 maart 2024 vindt de Week van het Geld plaats, waarbij landelijk aandacht wordt gevraagd voor het belang van financiële educatie voor kinderen en jongeren. Het thema dit jaar is ‘Hoe ben jij je geld de baas?’ Ook in Rotterdam worden activiteiten georganiseerd om jongeren te leren hoe ze grip op hun geldzaken houden en financiële verleidingen herkennen.

Verschillende gastlessen in Rotterdam

Rotterdam sluit aan bij het thema met verschillende gastlessen op scholen. Elk jaar doen zo’n 500.000 basisschoolleerlingen in de klas mee, verspreid over het land. Wethouder Natasha Mohamed-Hoesein, verantwoordelijk voor Armoedebestrijding, Schuldhulpverlening en Taal, bezoekt in de Week van het Geld drie Rotterdamse scholen die aandacht besteden aan financiële educatie.

‘Hoe word je rijk?’

Op maandag 11 maart is wethouder Mohamed-Hoesein aanwezig bij een gastles ‘Hoe word je rijk?’ voor eerstejaars vmbo-leerlingen van de Portes Juliana Mavo. De les wordt verzorgd door Money Start en wordt gegeven door een ervaren professional uit het werkveld, zoals een budgetcoach, jongerenschuldhulpverlener of maatschappelijk werker.

Informatiepunt voor studenten

Na de gastles bezoekt de wethouder ROC Zadkine. Deze school heeft een eigen informatiepunt waar studenten zich kunnen laten informeren over onder andere financiën. Ook hebben zij een armoedefunctionaris in dienst. Hier gaat de wethouder in gesprek met studenten die net 18 jaar zijn geworden en nu zelf verantwoordelijk zijn voor hun financiën.

Lespakket ‘Het Gouden Ei’

De gemeente Rotterdam heeft het lespakket ‘Het Gouden Ei’ ontwikkeld waarbij leerlingen op een speelse en begrijpelijke manier leren omgaan met geld. De Kredietbank Rotterdam geeft op woensdag 13 maart een les uit dit pakket aan groep 8 van de Agnesschool in Rotterdam Zuid. Deze laatste les uit een serie van vier staat in het teken van budgetteren.

Aandacht voor armoede

De gemeente Rotterdam zet zich in om financiële problemen onder de inwoners te voorkomen, ook bij jongeren. Voor jongeren met geldzorgen zijn verschillende regelingen beschikbaar. Er zijn verschillende instanties waar zij terecht kunnen voor hulp en advies.