Wereldmuseum Rotterdam opent tentoonstelling over kolonialisme

7 maanden geleden gepubliceerd

Het Wereldmuseum in Rotterdam opent op 30 november de tentoonstelling ‘Kolonialisme en Rotterdam’. Deze tentoonstelling laat zien hoe de erfenis van kolonialisme nog steeds doorwerkt in de stad, waar lokale, nationale en internationale verhalen samenkomen.

De tentoonstelling

De tentoonstelling richt zich op het heden en verleden, en laat zien hoe de groei van de stad en de haven is beïnvloed door kolonialisme. Dit wordt gedaan door het tonen van objecten uit zowel de eigen collectie van het Wereldmuseum als uit andere Rotterdamse collecties, zoals het Stadsarchief Rotterdam, Museum Rotterdam, Maritiem Museum en Boijmans van Beuningen. Daarnaast is er ook werk te zien van hedendaagse Rotterdamse, nationale en internationale kunstenaars.

De invloed van kolonialisme

De directe en indirecte gevolgen van kolonialisme zijn nog steeds zichtbaar in Rotterdam. Dit is niet alleen zichtbaar in de stad zelf, maar ook in de cultuur, tradities en denkbeelden van de mensen. De tentoonstelling belicht deze invloeden en laat zien hoe ze nog steeds een rol spelen in het dagelijks leven van Rotterdammers.

Verheerlijking en kritiek

Kolonialisme heeft een erfenis aan objecten achtergelaten in de stad. Straatnamen, schilderijen en andere ‘getuigen’ van kolonialisme zijn vaak een verheerlijking van het koloniaal systeem. In de tentoonstelling wordt deze verheerlijking bevraagd en wordt de impact ervan op de maatschappij en de denkbeelden van mensen belicht.

Een doorlopende erfenis

Het koloniale verleden leeft nog steeds voort, soms op manieren die moeilijk te grijpen zijn. De tentoonstelling ‘Kolonialisme en Rotterdam’ toont hoe het koloniale systeem eeuwenlang zorgde voor ongelijkheid tussen mensen. Deze denkpatronen en stereotyperingen leiden nog steeds tot uitsluiting, uitbuiting en discriminatie.

De tentoonstelling ‘Kolonialisme en Rotterdam’ is tot november 2024 te zien in het Wereldmuseum Rotterdam.

Related news