Nieuwe Woonvisie Rotterdam zet in op betaalbare woningen en verduurzaming

4 maanden geleden gepubliceerd

Rotterdam wil de stad aantrekkelijker maken om in te wonen. Het plan is om meer woningen in het middensegment te bouwen, terwijl het bestaande aantal sociale huurwoningen op peil blijft. Ook wordt er ingezet op verbetering en verduurzaming van bestaande woningen. Dit is onlangs bepaald door de gemeenteraad in de nieuwe Woonvisie.

Meer en betaalbare woningen

Een belangrijk doel van de Woonvisie is het realiseren van meer betaalbare woningen. Zowel bestaande als nieuwe Rotterdammers hebben meegedacht over de inhoud van de Woonvisie. De focus ligt op een toegankelijke en eerlijke huurmarkt, en het verbeteren van woningen naar betere energielabels. “Een betaalbare en passende woning voor iedereen is in de huidige woningmarkt niet gemakkelijk waar te maken. Daarom onderzoeken we ook of we het bestaande woningaanbod beter kunnen benutten”, zegt wethouder Chantal Zeegers.

Het plan gaat uit van de bouw van 3500-4000 woningen per jaar, inclusief tijdelijke woningen. In de periode tot 2026 wordt bij nieuwbouw ingezet op 55% betaalbare woningen. Vanaf 2026 wordt dit verhoogd naar 65% betaalbare woningen.

Verbetering en verduurzaming

Naast de bouw van nieuwe woningen, is er ook aandacht voor het verbeteren en verduurzamen van bestaande woningen. Het streven is om het aantal sociale huurwoningen minimaal gelijk te houden. Om dit te bereiken, wil de gemeente samen met woningeigenaren initiatieven ontplooien voor verbetering en verduurzaming. Om deze initiatieven te kunnen financieren, wordt er een beroep gedaan op de landelijke overheid voor financiële steun.

Aandacht voor kwetsbare groepen

De Woonvisie heeft ook aandacht voor de huisvesting van kwetsbare Rotterdammers en voor het verminderen van dakloosheid. Een voorbeeld van een initiatief op dit gebied is het Housing First-project. Daarnaast wordt er meer aandacht besteed aan innovatieve woon- en zorgconcepten voor ouderen. Hiermee wordt beoogd om de grotere woningen die zij achterlaten, vrij te maken voor gezinnen. Dit draagt bij aan de doorstroming op de woningmarkt.

Toekomstplannen

De Woonvisie biedt een doorkijk tot 2040 en concrete maatregelen voor de komende vijf jaar. Naast de reeds genoemde punten, zal er ook aandacht zijn voor een goede bereikbaarheid, parkeergelegenheid en voorzieningen in wijken. Het woonbeleid wordt bovendien vaker gemonitord op verzoek van de raadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte.